SONNET.cz
Web site design

WWW prezentace

Kvalitní prezentace na Internetu je v současné době důležitým marketingovým nástrojem každé firmy. Přítomnost na Internetu zvyšuje konkurenceschopnost firmy, umožňuje používat nové komunikační kanály a rozšiřuje okruh potencionálních zákazníků firmy. Nabízíme Vám komplexní řešení Vašich statických i dynamických WWW prezentací na Internet či CD-ROMu dle Vašich požadavků.

WWW aplikace

Naše firma pro Vás vytvoří dynamickou WWW aplikaci napojenou na nejpoužívanější databáze a soubory dle Vašich požadavků. Takovýto přístup má opodstatnění např. při tvorbě objednávkového systému, obrázkové galerie, anketních systémů či aplikace sloužící k manipulaci se soubory z každého počítače, který je připojen ke globální síti Internet. Před zahájením tvorby každé aplikace je uskutečněno několik konzultací, které slouží k dostatečnému porozumění řešené problematiky a navrhnutí optimálního řešení.

Internet, intranet a extranet

V současné době většina rozsáhlých informačních systémů je tvořena na platformě World Wide Web. Jsme schopni pro Vás zajistit analýzu, návrh, vývoj a otestování takového informačního systému, který může být nasazen v prostředí Internetu, intranetu nebo extranetu. Námi vytvořené informační systémy se vyznačují tzv. modularitou, tzn. existuje jejich snadná rozšiřitelnost o další funkce. Při tvorbě informačního systému je zákazník průběžně informován o postupu prací a aktuálním stavu rozpracovanosti.

Redakční a publikační systémy

V případě zájmu o redakční či publikační systém pro administraci obsahu WWW prezentace disponujeme publikačním a redakčním systémem, který může být v poměrně krátém časovém úseku nasazen na Váši WWW prezentaci nebo propojen s WWW aplikací. V případě uniformovaných požadavků na funkce redakčních systému můžeme u Vás nasadit jedno z několika existujících open source řešení, které je vždy vybráno optimálně dle požadavků zákazníka.

Elektronické obchody

Elektronická forma prodeje zboží a služeb je stále častějším doplňkem ke "kamenným" obchodům, případně "kamenné" obchody zcela nahrazuje. Naše firma vyvinula jednoduchou a nenáročnou WWW aplikaci pro podporu prodeje zboží a služeb přes Internet, která může být nasazena v souladu se zákazníkovou WWW prezentací. Celý eShop obsahuje všechny moduly nezbytné pro kvalitní a funkční elektronický obchod, např.:

 • administrace nabízeného zboží a služeb,
 • administrace zákazníků (včetně jejich ověření),
 • administrace objednávek,
 • přehled prodejů (za období, za zákazníka, apod.),
 • administrace kontaktů a prodejců, apod.

Opět, v případě uniformovaných požadavků na funkce eShopu, můžeme u Vás nasadit jedno z několika existujících open source řešení, které je vždy vybráno optimálně dle požadavků zákazníka.

Registrace doménových jmen a hosting

V případě, že nemáte registrováno doménové jméno a hosting pro Vaši WWW prezentaci, zajistíme registraci doménového jména nejen v národní TLD (Top Level Domain) .cz či nadnárodních TLD .com, .org., .net, .name, .biz, apod., ale i v řadě jiných národních TLD, např. .as, .cc, .de, atd. včetně hostingových služeb. Rovněž zajistíme převody registrovaných doménových jmen a hostingových služeb.

Grafické návrhy

V naprosté většině zákazníci požadují zpracování WWW prezentace včetně grafického návrhu. Pro snažší a rychlejší tvorbu grafického vzhledu WWW prezentace či WWW aplikace si můžete vybrat z několika tisíc již vytvořených grafických šablon WWW prezentací, které mohou být použity jako základ, a které mohou být dále upravovány. V případě, že si zákazník žádnou šablonu nevybere, příslušný grafický návrh vytvoříme (jak z grafických podkladů dodaných zákazníkem, tak z vlastních grafických podkladů).

Validní (X)HTML kód

Validitou (X)HTML dokumentu (webové stránky) se rozumí správnost kódu dokumentu či stránky vzhledem k doporučením standardizační organizace W3C, která zastává roli oborové autority v této oblasti. Abychom docílili dostupnosti obsahu WWW prezentací v naprosté většině koncových zobrazovacích zařízeních (WWW prohlížeče uživatelů, mobilní telefony a zařízení, jednoúčelové terminály, vyhledávací roboty, apod.), vytváříme WWW stránky v souladu s některou standardizovanou verzí jazyka HTML nebo XHTML.

Shodné zobrazení v prohlížečích

Z důvodu různého přístupu k interpretaci značkovacích jazyků a kaskádových stylů WWW prohlížeči mohou být WWW prezentace, v těchto WWW prohlížečích, zobrazovány rozdílně, popř. nemusí být vůbec dostupné. WWW prezentace vytváříme dle standardizovaných verzí jazyka HTML nebo XHTML (požadavek dostupnosti) a samotný vzhled testujeme v nejpoužívanějších WWW prohlížečích (požadavek jednotného vzhledu):

 • MS Internet Explorer 7
 • MS Internet Explorer 6
 • Mozilla Firefox 3
 • Mozilla Firefox 2
 • Safari
 • Opera

Přístupný web

Česká republika se v roce 2008 vydáním Vyhlášky č. 64/2008 Sb. definitivně zařadila mezi země, které odstraňují bariéry v přístupu osob s těžkým zdravotním postižením k informacím publikovaným prostřednictvím Internetu. Na žádost zákazníka vytvoříme WWW prezentaci, která splňuje pravidla přístupného webu, popř. existující WWW prezentaci upravíme, aby byla přístupná i uživatelům s těžkým zdravotním (zejména zrakovým) postižením. Celá WWW prezentace je pak realizována v souladu s Pravidly tvorby přístupného webu.

SEO a SEM

Rozhraním, zprostředkujícím návštěvníkům Internetu odkaz vedoucí k požadovaným informacím, jsou vyhledávací servery (vyhledávače). Ve většině z nich je návštěvník vyzván k zadání hledaného slova nebo fráze a vyhledávač mu nabídne seznam odkazů (doplněných stručným popisem), které s hledaným slovem nebo frází souvisí. Pokud dotazu vyhovuje více odkazů, jsou seřazeny podle domnělé relevance. Tato relevance je plně v režii vyhledávacího stroje. Právě zde má vysoký význam optimalizace WWW stránek pro fulltextové vyhledávače (SEO) a marketing založený na vyhledávačích (SEM), neboť běžní uživatelé obvykle zkusí odkazy jen z prvních několika stránek výsledků fulltextových vyhledávačů na určitá klíčová slova a v katalozích využívají především hierarchicky výše položené odkazy v jednotlivých kategoriích. Více o našem přístupu k SEO (Search Engine Optimization) a SEM (Search Engine Marketing) naleznete v sekci GOOGLE a Seznam.

O FIRMĚ | WWW SLUŽBY | GOOGLE A SEZNAM | PORADENSTVÍ A ŠKOLENÍ | HARDWARE A ALARMY | KONTAKT
XHTML 1.1 | SONNET.cz, 2000 - 2021[CNW:Counter]