SONNET.cz
Web site design

Enormně vysoký počet existujících webových stránek však ztěžuje orientaci a omezuje možnosti nalezení relevantních informací. Na jakékoliv webové stránky – k jakékoliv informaci – lze zavítat dvojím způsobem: buď zadáním jejich přesné adresy do adresního řádku prohlížeče nebo následováním odkazu z jiné stránky. Většina uživatelů volí druhý způsob, který je jistější z hlediska dosažení výsledku. Rozhraním, zprostředkujícím návštěvníkům Internetu možnost následovat odkaz vedoucí k požadovaným informacím, jsou potom vyhledávací servery, vyhledávače (anglicky search engines).

SEO - Search Engine Optimization

Na základě Vašich požadavků celou Vaší WWW prezentaci zahrneme do procesu optimalizace pro vyhledávače (SEO), který Vám zajistí výskyt odkazů na Vaši WWW prezentaci na předních místech ve výsledcích vyhledávaní na klíčová slova. Celý proces optimalizace můžeme nasadit jak na nově vzniklých WWW prezentacích, tak již na stávajících, kdy Vám také vypočítáme, při analýze stávajícícho stavu (auditu) WWW prezentace, konkurenční hodnoty dokumentů a konkurenční hodnoty celého webu.

V případě Search Engine Optimization se zaměřujeme na vyhledávače Google, Yahoo! a Seznam.

Námi provedená optimalizace Vaší WWW prezentace se skládá z následujících kroků:

  1. Analýza klíčových slov
  2. Analýza konkurence
  3. Analýza stávajícího stavu (pokud existuje)
  4. Copywriting (dodaní textů WWW prezentace zákazníkem dle našich instrukcí)
  5. Optimalizace WWW prezentace a serveru
  6. Registrace do katalogů a tvorba zpětných odkazů
  7. Analýza efektivity

Poslední dobou je kladen stále větší důraz na zvyšování relevance a zpřesňování poskytovaných výsledků vyhledávání. Dobrých výsledků lze dosáhnout zejména identifikací vhodných klíčových slov a jejich zapojením do obsahu WWW prezentace.

SEM - Search Engine Marketing

Pojem Search Engine Marketing (SEM) je často překládán jako marketing ve vyhledávačích a je jedním z možných způsobů propagace WWW prezentace. SEM je možné představit zejména jako výhodný nákup placených odkazů ve vyhledávačích.

Dle Vašich požadavků Vám zajistíme, popř. poskytneme konzultaci, realizaci SEM kampaně na nejpoužívanějších vyhledávačích.

Zatímco tradiční SEO je orientováno spíše na dílčí úpravy WWW prezentací, které mají za cíl co nejlepší umístění odkazů ve fulltextových vyhledávačích, SEM na základě pečlivé analýzy nejprve formuluje účinnou strategii a tu pak aplikuje nejen v oblasti typických fulltextových vyhledávačů, ale i na katalogy stránek a vyhledávače typu pay-per-click.

Komplexní SEM se orientuje do tří hlavních oblastí, resp. využívá 3 typů internetových služeb:

  • katalogy stránek
  • fulltextové vyhledávače
  • pay-per-click vyhledávače

Význam i obliba SEM neustále stoupá a zejména v anglicky mluvících zemích dnes zaujímá v oblasti internetového marketingu bezkonkurenčně přední místo. I v České republice se zájem o SEM pomalu ale jistě zvyšuje.

Hlavními faktory, majícími vliv na účinnost optimalizace pro fulltextové vyhledávače a marketingu na vyhledávačích, jsou konkurence a počet příjemců služby (čtenářů, potenciálních zákazníků). Nezanedbatelným aspektem je čas. SEM sice účinkuje mnohem rychleji, ale pouze po dobu, po kterou je průběžně financován. SEO má dlouhodobější ohnisko působení.

O FIRMĚ | WWW SLUŽBY | GOOGLE A SEZNAM | PORADENSTVÍ A ŠKOLENÍ | HARDWARE A ALARMY | KONTAKT
XHTML 1.1 | SONNET.cz, 2000 - 2021[CNW:Counter]